logo


Arbeidsrutiner og kvalitetssikring

Våre oppfølgingsrutiner sikrer at du som kunde får den kvalitet som er avtalt.   Formålet er å sikre at et eventuelt avvik blir oppdaget og behandlet på en måte som trygger fremtidig kvalitet av renholds- eller kantinetjenesten.  Driftslederne reiser på befaring til alle våre kunder etter avtale.  

To måneder etter oppstart vil vi sammen med deg som kunde gjøre en evaluering av tjenesteleveransen.

Vår Kvalitetshåndbok er gjennomarbeidet og under stadig evaluering.  Den sikrer våre administrative- så vel som interne og eksterne driftsrutiner.

Kantine_bord


LinkedIn
Google+