logo


HMS

Vi jobber aktivt med vårt HMS system og har levende rutiner som ivaretar dagens krav til god HMS og lovpålagte tiltak.  Bedriftshelsetjenesten Stamina Helse har vært vår mangeårige partner når det gjelder sykefraværsoppfølging og veiledning.  Ute hos våre kunder står det alltid en renholdsperm tilgjengelig med aktuelle HMS-datablader hvor de renholdsmidlene vi bruker er beskrevet.

Helse

Kraft Drift AS har som målsetting å arbeide for at ansatte og andre, ikke utsettes for en uakseptabel helserisiko. Bedriften legger vekt på å skape et godt arbeidsmiljø. Derav iverksette tiltak som kan føre til lavere sykefravær ved å benytte  prosedyre for oppfølging av sykmeldte.

De ansatte skal melde fra om skader, tilløp til skader eller yrkesrettet sykdom, ved å fylle ut skademelding som leveres til nærmeste leder.  Denne distribueres for videre behandling.

Miljø

Kraft Drift AS utfører sine oppdrag slik at det fører til minst mulig skade på det interne så vel det eksterne miljø.  Vi er en miljøbevisst bedrift som kun benytter miljøvennlige renholdskjemikalier.  Kraft Drift AS er et Svanemerket rengjøringsfirma.

Sikkerhet

Kraft Drift AS skal utføre sin virksomhet på en slik måte at ansatte og andre ikke utsettes for en uakseptabel sikkerhetsrisiko. Vi er en pålitelig leverandør, kunde og samarbeidspartner. Dette omfatter også tap og/eller misbruk av bedriftens og våre kunders kunnskaper og materielle verdier. De ansatte skal bruke verneutstyr og sikkerhetsinnretninger der det er nødvendig.


LinkedIn
Google+