logo


ISO 9001:2015 Ledelsessystem for kvalitet

Kraft Drift AS er ISO 9001:2015 sertifisert pr. 05.09.2017. Vi har alltid hatt fokus på kvalitet i alle ledd, og har valgt å sertifisere oss på ISO 9001:2015 for å kvalitetssikre vår videre utvikling og kunne dokumentere dette ovenfor kunder og leverandører.

ISO 9001:2015 vil være et verktøy for å arbeide målrettet med forbedringer av tjenester, produkter og ledelsessystemets prosesser.

Fokus punkter i ISO 9001:2015:

  • Interessenters krav og forventninger
  • Risikostyring og muligheter
  • Ledelse
  • Medarbeidernes engasjement
  • Prosessorientering
  • Systemorientert ledelse
  • Kontinuerlig forbedring
  • Beslutninger basert på fakta
  • Samarbeid med leverandører

 

Et ISO 9001 sertifikat er dokumentasjon på at vårt ledelsessystem for kvalitet er revidert etter kravene i standarden av en ekstern og uavhengig 3.part, som i vårt tilfelle er Scandinavian Certification AS (ScanCert).


LinkedIn
Google+