logo


Offentlig godkjent renholdsfirma

Fra 1. desember 2012 ble det iverksatt en lov om at alle renholdsvirksomheter skal godkjennes av Arbeidstilsynet. Alle virksomheter som tilbyr eller formidler renholdstjenester må gjennomgå en søknadsprosess før eventuell godkjenning.

I februar 2013 fikk Kraft Drift AS, som en av de første renholdsfirmaene, sin godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Krav til godkjenning

Virksomheten må være registrert i følgende registre for å kunne bli godkjent:

  • Enhetsregisteret
  • Foretaksregisteret
  • Merverdiavgiftsregisteret
  • Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret

Virksomheten må legge frem dokumentasjon på at de:

  • Er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste og vernetjeneste slik arbeidsmiljøloven stiller krav om.
  • Har tegnet yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Utenlandsregistrerte virksomheter må ha en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon ved yrkesskade.
  • Har skriftlige arbeidsavtaler for alle ansatte.
  • Oppfyller kravene til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale.

Arbeidstilsynet registrerer alle godkjente renholdsvirksomheter i et sentralt register som er tilgjengelig på www.arbeidstilsynet.no

Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål ta kontakt med Anders Dammen, Kraft Drift AS, 954 25 210 eller 63 88 70 76, [email protected].


LinkedIn
Google+