logo


Svanemerket renhold 2017

Vi har fornyet Svanelisensen på renholdstjenester i henhold til de nye kravene 2017.  Det betyr at våre renholdsmetoder, -midler og doseringer er miljøvennlige i henhold til Svanemerkets nyeste kriterier. 

I tillegg er våre renholdsmidler Svanemerket og vi leverer Svanemerkede papir- og såpeprodukter.

 Kravene til renholdstjenester omfatter blant annet:

  • Miljø- og helsekrav til kjemikalier som benyttes
  • Reduksjon i mengden kjemikalier som benyttes
  • Krav til effektiv transport
  • Krav vedrørende avfallsmengder og avfallshåndtering 

 

Velg Svanemerket renhold og vær med å redde verden litt hver dag!

Lisensnummer:      2076 0049

Svanemerket

 

 

 

 

 


LinkedIn
Google+