logo


INSTA

I 2000 ble en ny renholdsstandard lansert, NS-INSTA 800. Dette er en nordisk standard som imøtekommer behovet for definerte kvalitetsnivåer og målekriterier for renhold. Standarden er utviklet av sentrale aktører i renholdsbransjen i Norge, Sverige og Danmark. I 2006 ble standarden revidert og forenklet. Ny revisjon forelå i januar 2011.

Forskningsresultater fra SINTEF Byggforsk viser at renholdsoppgaver kan settes inn i et konkret system med riktige frekvenser, for å sikre at partikkelmengden i inneluft er på et lavt og gunstig nivå.  

Forskningsresultater viser at kortidsfraværet går betydelig ned der luften inneholder få støvpartikler. Riktig renhold er derfor viktig både i skoler og barnehager, så vel som i kontorbygg.

Vi vurderer gjerne renholdet i deres lokaler i henhold til NS-INSTA 800 standarden.  Ta kontakt for mer informasjon om NS-INSTA 800 standarden!

Renhold og mopping


LinkedIn
Google+